امید ظریفی

امید ظریفی
سَرگَشتِه‎یِ مَحضیم دَر این وادیِ حِیرَت
عاقِل‌تَر اَز آنیم کِه دیوانِه نَباشیم

فعلن همین! تا ببینیم خدا چی میخواد...

«به آرامی شروع به مردن می‌کنی، اگر سفر نکنی، اگر چیزی نخوانی، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی...» از پابلو نرودا.

چه زیبا می‌شود دنیا، اگر مردم به خودشان سفر هدیه دهند. در اینجا چندی از سفرنامه‌ها و خاطراتم را می‌توانید ببینید. 

جهت پیکانی که گذشت زمان را نشان می‌دهد از پایین به بالاست!

 

سفرها و همایش ها:

 

 

خاطرات: