امید ظریفی

امید ظریفی
سلام و درود...
امید ظریفی هستم...
مدّت زیادی فیزیک و ریاضی خوانده ام! [اگه عمری باشه] مدّت زیادی فیزیک و ریاضی خواهم خواند (-;
فعلن همین! تا ببینیم خدا چی میخواد...

"به آرامی شروع به مردن می‌کنی، اگر سفر نکنی، اگر چیزی نخوانی، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی..." : پابلو نرودا

چه زیبا می‌شود دنیا، اگر مردم به خودشان سفر هدیه دهند. در اینجا چندی از سفرنامه‌ها و خاطراتم که به قلم خودم نوشته شده‌اند را می‌توانید ببینید. 

جهت پیکانی که گذشت زمان را نشان می‌دهد از پایین به بالاست!

 

سفرها و همایش ها:

 

 

خاطرات: